ทัวร์เกาะพะงัน

ทัวร์เกาะพะงัน

เกาะพะงัน อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในจำนวน 48 เกาะที่ตั้งอยู่ในช่องอ่างทอง ภูมิประเทศขงเกาะพะงันมีภูเขาอยู่ตรงกลางเกาะ ทอดตัวจากทิศเหนือจดทิศใต้ มีที่ราบทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาจดทะเล บางแห่งก็มีอ่าวเล็กอ่าวน้อยเรือเข้าจอดได้เป็นบางฤดูช่วงมรสุมตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม จะมีลมตะวันออกพัดผ่านซึ่งไม่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว เกาะพงันมีชายหาดขาว น้ำทะเลใสน่าเล่นน้ำหลายหาดร่มรื่นด้วยทิวไม้ริมชายหาด ความเงียบสงบของชายหาดต่างๆ บนเกาะเป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวจะได้พบ

 

 

วันที่ 1
08.00 น.
รับลูกค้าจากที่พักสู่ท่าเรือบางรักษ์
08.45 น.
เช็คอินที่ท่าเรือ
09.00 น.
เริ่มออกเดินทาง สู่ท่าเรือท้องศาลา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางต่อไปยังที่ต่างๆ
09.30 น.
ถึงท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน เดินทางต่อด้วยรถ จุดแรกจะนำท่านไปสักการะศาลเจ้าแม่กวนอิมที่วัดจีน เพื่อเป็น สิริมงคลหลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมความน่ารักและให้อาหารช้างน้อย
11.00 น.
นำท่านสู่หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งท่านสามารถซื้ออาหารทะเลสด และอาหารแปรรูป
11.30 น.
นำท่านชมความงามของปะการังและปลานานาชนิด ณ เกาะม้า
12.30 น.
ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้
14.00 น.
นำท่านสู่วัดเขาถ้ำ สถานที่ปฎิบัติธรรมและวิปัสสนา ณ ที่แห่งนี้มีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ารับการฝึก กรรมฐาน และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะพะงัน หลังจากนั้นนำท่านไปสนุกสนานกับการเล่นน้ำ พักผ่อนบนชายหาดที่สวยงามสถานที่จัดฟูลมูนปาร์ตี้ คือหาดริ้น
16.00 น.
เดินทางกลับสู่เกาะสมุยถึงท่าเรือ ส่งลูกค้ากลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

1. ค่าบริการรถรับ - ส่ง

2. อาหารเช้า อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม

3. อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ

4. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลตลอดการเดินทาง

5. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาะพะงัน มีให้บริการเฉพาะ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เท่านั้น

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม

2. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 %

3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

(กรณีที่ต้องการราคารวมภาษีให้ทางคุณ ติดต่อกับครอบครัว ณ สุขใจ คร๊า)

เกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล อาจจะมีการปรับเปลี่ยนลำดับการเดินทางบ้างนะค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำในแต่ละวัน ทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของคุณ ๆ ค่ะ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่ง ว่างจากพนักงานของเรา

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกทัวร์

กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วันทำการ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

เพื่อความสะดวกสบายและทำให้การพักผ่อนในวันหยุดของท่านสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย

1. ผ้าขนหนู

2. ครีมกันแดด

3. หมวกและแว่นกันแดด

4. กล้องถ่ายรูป

5. อุปกรณ์ดำน้ำ ส่วนตัว ( กรณีไม่ต้องการใช้ของบริษัทฯ ซึ่งเรามีบริการให้ฟรี ) เช่น หน้ากาก ท่อหายใจ

6. ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

คำแนะนำเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเวลา เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือ จุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง อนึ่ง เวลาไปรับจริงนัดอาจจะคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย อาจเกิดจากกรณีต่างๆ เช่น รถที่จะไปรับท่าน ต้องไปรับลูกค้าในหลายๆ สถานที่ ในบางแห่งลูกค้าท่านอื่นๆ อาจจะผิดเวลานัด ทำให้เกิดการล่าช้าซึ่งจะมีผลต่อลูกค้ารายต่อๆไป ฉะนั้น หากเกินเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเราได้ที่ เบอร์โทร.088-823-4886 หรือ 062-242-3389

เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์ เพื่อความปลอดภัย สตรีมีครรภ์และเด็กต่ำกว่า 1 ขวบ ควรงดเดินทางร่วมโปรแกรมทัวร์นี้ และเด็กที่อายุน้อยควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ผู้ประกอบการจะมีผู้ดูแลแต่ไม่อาจสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง

เกี่ยวกับอาหาร อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากท่านที่ไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใดหรือทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

รายละเอียดราคาอื่นๆ
ทัวร์เกาะสิมิลัน จากเขาหลัก
ผู้ใหญ่ : 1,890 บาท
เด็ก : 1,790 บาท

ทัวร์เกาะสิมิลัน จากเขาหลัก

1. บริการรถรับ-ส่ง จากที่พัก

2. ค่าเรือบริการ, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และเสื้อชูชีพ

3. บริการอาหารครบ 3 มื้อครับ เช้าที่ท่าเรือ เที่ยงบนเกาะสิมิลัน เย็นที่ท่าเรือ

4. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

5. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

6. มัคคุเทศก์คอยให้บริการ ให้ข้อมูลตลอดทริป

7. ประกันอุบัติเหตุ

ทัวร์เกาะสุรินทร์
ผู้ใหญ่ : 2,600 บาท
เด็ก : 2,100 บาท

ทัวร์เกาะสุรินทร์ เรือเร็ว

1. บริการรถรับ-ส่ง จากที่พักในเขตเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน และ เขาหลัก

2. ค่าเรือบริการ, ค่าอุปกรณ์ดาน้ำตื้น หน้ากาก ท่อหายใจ และ ชูชีพ 

3. อาหารกลางวัน บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

4. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับคนไทย

5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป

6. ประกันอุบัติเหตุ

ทัวร์เกาะพีพี เรือเฟอร์รี่
ผู้ใหญ่ : 850 บาท
เด็ก : 650 บาท

ทัวร์เกาะพีพี เรือเฟอร์รี่

1. บริการรถรับ-ส่ง จากที่พักในเขตเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน

2. ค่าเรือบริการ, ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ท่อหายใจ และชูชีพ

3. อาหารกลางวันบนเกาะพีพีดอน บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

4. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป

5. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

ทัวร์เกาะไม้ท่อน กับเลิฟอันดามัน
ผู้ใหญ่ : 2,500 บาท
เด็ก : 1,650 บาท

ทัวร์เกาะไม้ท่อน กับเลิฟอันดามัน

1. บริการรถรับ-ส่ง จากที่พักในเขตเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน

2. ค่าเรือบริการ, ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ท่อนหายใจ และชูชีพ

3. อาหารกลางวันบนเกาะไม้ท่อน บาบีคิว ซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

4. ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะไม้ท่อน

5. มัคคุเทศก์คอยให้ขัอมูลและบริการตลอดทริป

6. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ หมู่คณะ ทัศนศึกษา สัมมนา ทีมบิวดิ้ง จองที่พักราคาประหยัด คุ้มค่าด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่นี้ที่เดียวเที่ยวทั่วภาคใต้ TAT License : 32/00902 โทร. 062-242 3389, 088-823 4886 ID Line : nasukjai

ที่อยู่
ติดต่อเรา

© 2560-2562 สงวนลิขสิทธิ์ www.phuketweekend.com โดย หจก. ภูเก็ตมัลติมีเดีย